Informácie o nás

 

Poloha a opis

Budikovany ležia v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Pahorkatinným chotárom preteká potok Blh, ktorý v južnej časti vteká do priehradnej nádrže Teplý Vrch. Severná časť chotára je zalesnený dubovým lesom.
 

História

Prvá písomná zmienka pod názvom Budik pochádza z roku 1301. Obcou preteká potok Blh, ktorý vteká do nádrže Teplý Vrch. Patrila rodine Uzovcov a v 18.storočí prešla pod Muránske panstvo. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, domácimi remeslami (voštinárstvom, brdárstvom), furmančením a ovocinárstvom. Dominantou obce je evanjelický klasicistický kostol z roku 1804 s barokovými prvkami. Pobrežie vodnej nádrže poskytuje vynikajúce podmienky pre vodné športy a rybárčenie. V obci pôsobil v rokoch 1790-91 spisovateľ a slovnikár Juraj Palkovič.

 

Základné informácie

Okres: Rimavská Sobota
Mikroregión: TEPLÝ VRCH
Prvá písomná zmienka: 1301
Nadmorská výška: 236 m.n.m.
Počet obyvateľov: 64
Výmera katastra: 333 ha
Zaujímavosti:
-vodná nádrž Teplý vrch
-v rokoch 1790-91 tu pôsobil spisovateľ a slovnikár Juraj Palkovič.

 

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2009 spolu 44

 • muži 19
  ženy 25
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 2
 • Produktívny vek (15-54) ženy 10
 • Produktívny vek (15-59) muži 11
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 21
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 2

 • muži 1
  ženy 1

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Verejný vodovod
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika